(ACN) La Congregació de Sant Felip Neri, propietària de les instal·lacions de l’escola concertada del mateix nom al barri Gòtic, a Barcelona, ha advertit aquest dimecres que el futur centre públic no podrà utilitzar part dels espais actuals, ja que l’entitat religiosa els té “destinats a altres finalitats”. A banda de l’edifici de l’escola, la congregació també cedia “provisionalment” uns espais a l’escola a l’interior del convent a les hores de menjador. La congregació ha dit en un comunicat que el Consorci d’Educació de Barcelona sap de fa mesos que aquesta part del convent s’ha de dedicar a usos religiosos i culturals i els veu incompatibles amb l’activitat educativa.

La Fundació Torras i Bages i el Consorci ja han estat informats que el contracte vigent acabarà a finals d’aquest curs i que l’oratori ha de disposar d’aquests espais per a altres activitats. Aquesta circumstància era coneguda per totes les parts i s’ha anat prorrogant els darrers cursos en espera que l’escola trobés uns locals alternatius, però fa dos anys la congregació ja va informar que la data límit era la finalització del curs 2021-2022. “Extraordinàriament s’ha autoritzat l’ús d’aquests espais durant el curs 2022-2023”, afegeix.

Així, la congregació està desenvolupant un nou pla d’usos dels l’edifici que engloba l’església i el convent per convertir-lo en un centre que mantingui l’activitat religiosa i litúrgica i per reforçar l’activitat cultural. En l’aspecte musical es volen ampliar les activitats culturals que ja acull, com la Coral Sant Jordi, a altres entitats i donar més rellevància a l’important orgue Montserrat Torrens, recentment renovat. També s’ampliaran el nombre d’entitats que acull el convent i la residència permanent per a sacerdots. “Aquests usos que des de fa temps està planificant la congregació són incompatibles amb l’ús escolar de les instal·lacions del convent”.

El contracte de lloguer, pendent de signar-se des de l’abril

Actualment està vigent un contracte de lloguer per a l’edifici de l’escola amb la Fundació Torras i Bages i s’ha estat negociant amb el Consorci d’Educació de Barcelona un contracte nou per mantenir l’activitat educativa en el cas que l’escola canviés la titularitat. La congregació va donar el vistiplau a signar aquest contracte però la signatura no s’ha fet efectiva a data d’avui. Durant el mes d’abril estava prevista la signatura del nou contracte entre la congregació i el Consoci d’Educació de Barcelona, que no es va dur a terme per sol·licitud del mateix Consorci i encara està pendent de signar-se.