La Fundació Bofill ha presentat aquest dimecres un pla de xoc amb mesures concretes per reduir dràsticament l’abandonament escolar. Entre les propostes hi ha la creació de 15.000 places noves de formació professional o beques salari per a joves de famílies desafavorides. L’entitat assegura que cal actuar de manera urgent sobre les mancances que encara té el sistema educatiu català per aconseguir que els joves no abandonin els estudis secundaris.

Un problema greu entre famílies migrants i de renda baixa

L’any 2021, uns 74.000 joves van deixar els estudis sense graduar-se. Gairebé el 15 % dels joves catalans entre 18 i 24 anys no tenien cap titulació més enllà de l’ESO ni estaven estudiant. Una xifra que es duplica entre els col·lectius vulnerables, com ara estudiants de famílies d’origen migrat, amb baix nivell d’estudis o de renda. En aquests casos, la taxa d’abandonament supera el 20 % i, en alguns grups, fins i tot el 40 %.

La Fundació Bofill denuncia que Catalunya continua al capdavant dels territoris amb més joves poc qualificats i sense estudis postobligatoris. L’entitat assegura que en quatre anys es pot assolir l’objectiu europeu de reduir l’abandonament escolar prematur per sota del 10 %.

Un terç de l’alumnat en situació de vulnerabilitat abandona els estudis. Cal saber qui i on són, i donar-los suports d’orientació, educatius i econòmics per assegurar la seva continuïtat educativa i l’accés a l’educació postobligatòria”
Fundació Bofill

Pla de mesures per als propers quatre anys

Per això, l’entitat creu que s’ha de posar el focus en mesures pensades per a aquest alumnat en situació de vulnerabilitat social i econòmica per assegurar que tenen els suports necessaris per continuar estudiant. Demana que en els pròxims quatre anys el Departament d’Educació activi un pla per identificar els nois i noies amb major risc de deixar els estudis abans d’hora, cobrir amb ajudes i beques les necessitats d’aquests joves, orientació i acompanyament, i una oferta postobligatòria suficient i planificada.

En concret, l’informe Zero abandonament: una agenda de xoc contra l’abandonament escolar prematur a Catalunya, elaborat per Elena Sintes, Miquel Àngel Alegre i Alejandro Montes, proposa una desena de mesures urgents. Són les següents:

  • Utilitzar el registre d’alumnes (RALC) per identificar i fer seguiment de la trajectòria de l’alumnat, especialment de l’alumnat socialment desafavorit i amb necessitats educatives.
  • Crear una eina de recollida de dades i d’identificació de l’alumnat en risc d’abandonament per a tots els centres educatius.
  • 11.000 beques salari anuals per a joves d’entre 16 i 18 anys de llars desafavorides.
  • Orientació educativa i acompanyament en tots els centres de secundària des del primer cicle de secundària obligatòria fins al segon curs de la postobligatòria.
  • Programes de mentoria per a infants i joves d’entre 10 i 18 anys identificats com a absentistes (puntuals o crònics) o en risc de ser-ne.
  • 15.000 alumnes nous en places públiques de formació professional de grau mitjà arreu del territori.
  • 5.000 noves places en els programes de formació i inserció.
  • 5.000 noves places en centres, escoles i programes de nova oportunitat.
És incomprensible que la lluita contra l’abandonament no sigui una prioritat del govern: en quatre anys és possible fer un salt molt important per resoldre aquest repte de país”
Fundació Bofill