En Joel és un dels nois amb autisme que participen del programa Escola de vida independent. Tres cops per setmana, acompanyat d’un terapeuta, treballa al restaurant Can Parpers, de la Roca del Vallès. Allà hi duu a terme diverses tasques com parar taules, omplir neveres o donar de menjar a les gallines, entre d’altres. En Joel té dificultats de comunicació i una rigidesa que fa que li sigui difícil afrontar situacions imprevistes. Per tal d’organitzar les tasques que fa al restaurant, l’educador fa servir un sistema de pictogrames que li permet posar ordre i sentit a les activitats que ha de fer.

“Actualment, parlant en general, veiem nois amb autisme que no han rebut l’ajuda pertinent i que no accedeixen al món laboral”, explica Marian Garcia, directora tècnica de Junts Autisme. I afegeix que casos com el d’en Joel demostren que si es treballa des de petits i d’una manera constant àrees com la comunicació i la rigidesa d’aquestes persones, acaben millorant la seva autonomia i la seva rigiditat. El fet de treballar els fa sentir-se útils, i això també millora la seva qualitat de vida.

Neus Payerols, directora gerent de Junts Autisme, recorda que una de cada 100 persones té autisme. “Entitats com la nostra oferim serveis molt especialitzats que no estan inclosos a la llista de serveis socials”, explica. I és precisament per això, afegeix, que existeixen entitats de famílies com la que ella dirigeix, perquè l’administració no ofereix aquests serveis especialitzats des de l’etapa de la infantesa fins a l’època adulta. I recorda:  “Totes les persones tenen dret a viure en societat. No perquè tinguis més o menys capacitats els drets desapareixen”, subratlla.

El reportatge sobre en Joel i el projecte ‘Escola de vida independent’ és un dels que s’inclouen al web monogràfic que betevé ha dut a terme per explicar les demandes que fan les persones amb TEA i les seves famílies.