El director general d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa, Jordi Miró, ha explicat en una entrevista a Barcelona FM que s’ha “fet una petita correcció a partir d’una experiència que hi havia d’anys anteriors” -provocada per “un efecte pervers no volgut de l’aplicació de la norma estatal”- que facilitava l’accés a l’institut desitjat a aquelles famílies que tenien més d’un fill. És a dir, anteriorment, “el nen que es quedava al centre de primària donava punts per al germà que anés al centre de secundària que hagués triat“, explica Miró.

En canvi, a partir del proper curs, l’acumulació d’aquests punts només serà possible en els casos en què hi hagi una única escola adscrita a un únic institut. En la resta de casos ja no es donaran. Miró també ha remarcat que “l’efecte es produirà quan tindrà sentit”, és a dir, quan el germà menor hagi de fer el salt a l’institut sí que tindrà beneficis per poder anar a l’escola on estudia el seu familiar.

Tot i que l’impacte de la modificació és difícil d’avaluar, el director general d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa ha posat com a exemple un possible cas de distorsió en el procés de preinscripció. Miró ha explicat que, en el darrer curs, als barris de la Llacuna, la Vila Olímpica, el Poblenou, el Front Marítim i Diagonal Mar un 59 % de les sol·licituds presentades (218) per accedir a primer d’ESO als instituts de la ciutat van obtenir 40 punts, un nombre que, segons Miró, pot ser “excessiu” i perjudicar les famílies amb un únic fill.

El canvi de criteri, que ha sortit publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat i donarà igualtat d’oportunitats als alumnes que tinguin germans i als que no, ha estat molt ben rebut per les AMPA i la comunitat educativa. La preinscripció escolar començarà el 30 de març.