ALBA GARCIA, secretària de la Dona i la Cohesió Social de CCOO "I una de les tendències és que hi ha bretxa en totes les franges d'edat, però a mesura que pugem d'edat, els homes van pujant el seu sou parel·lelement a la carrera professional i les dones arriba un punt que s'estanca".

L’informe de Comissions revela que els homes cobren 7.000 euros més de salari brut anual en relació amb les dones. Segons la secretària de la Dona i la Cohesió Social de Comissions, Alba Garcia, “una de les tendències és que hi ha bretxa en totes les franges d’edat, però a mesura es fan anys, els homes van pujant el seu sou paral·lelament a la carrera professional i les dones, en canvi, arriben un punt que s’estanquen“. El sector serveis és el que presenta la diferència de sou més alta i és, segons l’estudi, on treballen més dones.

Una altra de les dades que es destaquen d’aquest informe és que la taxa d’ocupació no creix -es manté al 46 %- i quan ho fa és perquè es produeix un tipus d’ocupació més precària amb contractes a temps parcial, temporals i jornades irregulars.

Per resoldre aquest greuge entre homes i dones en el mercat laboral, Comissions demana que es desenvolupi la llei de gènere al Parlament o que l’Estat destini recursos dels pressupostos al permís de paternitat.