La Fermina va tenir càncer de mama els 74 anys. Li van detectar per casualitat quan es visitava per un altre problema. Ja no es feia mamografies regularment. FERMINA "Cada dos anys em feia la radiografia mai havia tignut res, doncs al passar dels 70 com que ja estava bé no m'ho vaig fer" Els hospitals controlen les dones en programes de detecció precoç dels 50 als 69, seguint els estàndars europeus. Però amb l'augment de l'esperança de vida i de la qualitat de vida, ara els oncòlegs es plantegen si cal augmentar la franja d'edat de la detecció precoç. Si es troba a temps, la supervivència al càncer al cap de cinc anys és del 95%. FRANCESC MACIÀ, epidemiòleg decla epidemiòleg "l'avantatge de la detecció precoç és molt clar per a tothom, si aquestes dones que poden presentar igualment càncer no tenen la detecció precoç doncs estan en inferioritat respecte les altres." A més, amb les dones grans sorgeixen nous reptes a l'hora de plantejar-ne el tractament. MAR VERNET, ginecòloga "Les dones de certa edat no volen renunciar a res. Fa uns anys les pacients es conformaven amb el que vingués." Detectar si cal ampliar la detecció precoç en dones majors de 70 anys és també una preocupoació europea. Per això en les 18s Jornades sobre el Càncer que organitza l'Hospital del Mar s'ha escoltat amb especial atenció la doctora anglesa Kath Moser. Realitza un estudi de proves de detecció del càncer en etapes primerenques a dones entre els 70 i els 74 anys per comprovar si realment és útil augmentar l'edat de control. De moment, no té resultats concloents, però sí que s'ha adonat que les dones grans no són conscients del risc de patir càncer de mama. KATH MOSER, epidemiòloga de la Universitat d'Oxford "La majora de les dones grans creuen equivocadment que el risc de càncer de mama no està relacionat amb l'edat, però el risc augmenta amb l'edat." L'estudi de la doctora Morse durarà 10 anys pel que encara es trigarà a tenir dades fiables sobre les que prendre decisions.

La 18a Jornada sobre el Càncer de Mama, que té lloc aquest divendres a l’Hospital del Mar, analitza com s’ha d’aborar el càncer de mama en les dones grans, des de la prevenció fins al tractament. Una de les preguntes que s’han plantejat és si cal ampliar el grup d’edat del programa de detacció precoç més enllà dels 69 anys. L’epidemiòleg Francesc Macià argumenta que les pacients que durant 20 anys s’han fet les revisions periòdiques no entenen per què se’ls deixa de fer seguiment.

Pel que fa al diagnòstic, les proves també s’haurien d’adaptar a aquest grup de població. Els experts han reflexionat sobre quines proves d’imatge serien les més adequades i les diferències a l’hora de diagnosticar els tipus de tumors propis d’edats més joves o els de dones grans.

La ginecòloga Mar Vernet ha posat sobre la taula que no existeix un protocol específic per al tractament del càncer de mama en dones grans. La doctora considera que cal minimitzar les seqüeles dels tractaments per garantir la qualiltat de vida de la pacient i evitar que perdi la funcionalitat i l’autonomia que té en la seva vida diària.