Ser dona treballadora a Catalunya encara és sinònim de cobrar menys. Ho diu l’últim informe que ha presentat avui la UGT coincidint amb el Dia per la Igualtat Salarial. L’estudi en dóna xifres. Les dones catalanes cobren de mitjana un 24, 8% menys que els homes, gairebé un punt per sobre del conjunt de l’estat. O el que és el mateix, una dona que cobra de mitjana 20.931 euros l’any hauria de treballar quatre mesos més per cobrar el mateix que un home i arribar així als 27.806 euros de la retribució masculina.

La bretxa salarial s’enquista

Un dels punts de l’informe que més ha “escandalitzat” els responsables de la UGT, segons explica David Papiol, secretari de Moviments Socials i Igualtat del sindicat, és que la bretxa salarial no millora amb les noves generacions de dones treballadores. De fet, les dones de menys de 25 anys encara cobren un 18% menys que els homes. La bretxa, per tant, “encara es manté vigent” afirma Simó. I, a més, empitjora amb l’edat. Les dones d’entre 35 i 44 anys cobren un 22,6% menys i entre els 45 i els 54 la diferència de sou arriba al 30%. A partir d’una determinada edat la dona encara és qui carrega el pes de les dues tasques, la familiar i la laboral. “Amb una política de coresponsabilitat la radiografia seria diferent”, apunten des de la UGT.

Les pimes, on més desigualtats es detecten

Una de les explicacions del perquè Catalunya està per sobre la mitjana espanyola, pot ser el mateix teixit empresarial, amb molta presència de petites i mitjanes empreses, precisament un dels sectors en què l’estudi ha detectat més bretxa salarial entre homes i dones, de fins al 26%. L’estudi també posa de manifest que “els grups professionals” i la classificació de funcions encara és hereva de la masculinització i la feminització de les feines. És a dir, que es continua valorant menys (i, per tant, es paga menys) una feina de responsabilitat en feines tradicionalment de dones com l’educació o l’atenció a les persones, que la responsabilitat en tasques de producció manufacturera o financera, en què continuen treballant més homes.