Després de mesos al centre del debat, finalment Catalunya tindrà una regulació pròpia dels mòbils als centres educatius. El Departament d’Educació ha decidit prohibir-ne l’ús a les escoles i restringir-los molt als instituts. La normativa s’aplica no només per a l’alumnat, sinó també per als docents, personal administratiu i de suport o lleure. Així es recull en l’informe elaborat per Educació que s’ha presentat aquest dimarts al consell executiu de la Generalitat. Està previst que cada centre incorpori la regulació per aplicar-la el curs vinent, 2024-2025.

Escoles, espais sense mòbils

Els centres d’educació infantil i primària seran espais lliures de mòbils, on no es podran fer servir ni a classe ni enlloc. Tampoc a les activitats extraescolars.

Podran fer servir els mòbils a l’ESO?

A l’ESO els mòbils només es podran fer servir dins de l’aula i només quan el professor ho cregui convenient per fer una activitat lectiva. No es podran utilitzar ni al pati ni en cap altre dels espais comuns, l’hauran d’apagar en entrar al centre i l’institut decidirà on es guarden.

I al batxillerat i la formació professional?

Pel que fa a l’educació postobligatòria —batxillerat i FP— a l’aula només es podrà fer servir amb finalitats pedagògiques i fora de la classe cada centre decidirà quina regulació hi aplica.

Simó: “En reduïm al mínim l’ús”

Un seguit d’instruccions que ha detallat la consellera d’Educació, Anna Simó, en la compareixença posterior a la reunió del consell executiu. Simó, ha explicat que els centres ara tenen quatre mesos mesos per endavant per aplicar les instruccions a les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) i començar-la a aplicar al setembre. Simó ha afirmat que amb la normativa “reduïm al mínim l’ús del mòbil”. A banda, ha destacat que “els centres han de proporcionar a l’alumnat com fer servir les pantalles de forma segura, crítica i responsable”.

Les famílies, impulsores del debat

La regulació d’aquest dispositius és un dels temes calents dins l’àmbit educatiu, després que les famílies han posat en el punt de mira els riscos que poden suposar per als adolescents. A partir d’aquí, el Departament d’Educació va decidir a la tardor obrir un període de consultes per consensuar la regulació. Tant el Consell Educatiu de Barcelona com el Consell Escolar van demanar una normativa comuna per als centres, i que es prohibissin a primària.

Fins ara cada institut ha anat decidint com regular l’ús d’aquests dispositius, en un ampli ventall d’opcions i possibilitats. Aquest curs uns 53 % dels centres ja tenia algun tipus d’instrucció interna sobre quins usos estaven o no permesos.