adolescents

Un 47,5 % dels nens de 10 i 11 anys ja tenen telèfon mòbil propien fa un ús intensiu. Tant, que fins i tot, tres de cada quatre admeten tenir problemes per deixar-lo d’utilitzar i pensen que l’haurien d’utilitzar menys. Les dades han sortit de l’Enquesta de benestar subjectiu de la infància feta la tardor de 2021 per l’Ajuntament, que per primera vegada recull dades sobre l’ús de les noves tecnologies en aquesta franja d’edat.

Ús problemàtic del mòbil

El mòbil és un tema que preocupa perquè un 75 % dels infants admeten que l’utilitzen massa. El 57,3 % en fa ús al llit abans d’anar a dormir i un 58,5 % té algun límit sobre el temps que pot fer-lo servir. Un 54,5 % es connecten a internet quan estan tristos o se senten sols i un 58,7 % admeten que acaben els deures o estudien ràpidament per poder-s’hi connectar. Finalment, la meitat dels nens, un 49,8 %, tenen discussions amb la seva família sobre l’ús d’internet.

Des de l’Institut de l’Infància i Adolescència de Barcelona expliquen que hem de començar a entendre l’ús de la tecnologia com a natural i que el focus no s’ha de posar en si l’infant té mòbil o no, sinó en quin ús en fa i si aquest ús té un acompanyament familiar.

Una enquesta per avaluar la satisfacció vital dels nens barcelonins

Aquesta informació forma part de l’Enquesta de benestar subjectiu de la infància que ha fet l’Institut de l’Infància i Adolescència a nens i nenes d’entre 10 i 11 anys de Barcelona. Un qüestionari que ha servit per avaluar el grau de satisfacció vital dels infants de la ciutat, i ha reflectit que amb la pandèmia la puntuació mitjana ha baixat tres dècimes, passant de 9 sobre 10 el 2017 a 8,7 el 2021. L’enquesta es va fer a finals de 2021 a 5.000 infants d’escoles de Barcelona de manera aleatòria i servirà com a base per fer tallers participatius als centres educatius per tal que els mateixos alumnes proposin com millorar el seu benestar.