mobils escoles instituts catalunya

Després de mesos de debat i anàlisi, el govern tramitarà aquest dimarts la regulació dels mòbils a escoles i instituts a partir del setembre. Un conjunt d’instruccions redactades pel Departament d’Educació, després de consultar famílies i docents en les últimes setmanes. Està previst que la consellera d’Educació, Anna Simó, comparegui amb la portaveu del govern, Patrícia Plaja a partir de les 12:30 h.

Mòbils als instituts per a activitats lectives

Tot apunta que els dispositius no es podran fer servir a les escoles, mentre que als instituts només es podran usar quan el docent ho digui, per fer alguna activitat acadèmica. Un cop tramitada aquesta regulació, els instituts hauran d’adaptar-la i incloure-la dins les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) del curs vinent 2024-25.

Les famílies, impulsores del debat

La regulació d’aquests dispositius està sent un dels temes calents dins l’àmbit educatiu d’aquest curs, després que les famílies posessin en el punt de mira els riscos que poden suposar per als adolescents. A partir d’aquí, el Departament d’Educació va decidir a la tardor obrir un període de consultes amb la comunitat educativa per consensuar la regulació.

Tant el Consell Educatiu de Barcelona com el Consell Escolar van demanar una normativa comuna per als centres i que es prohibissin a primària. Les famílies impulsores del debat sempre han optat per una regulació igual per a tots, de manera que caldrà veure quina resposta donen ara a la possibilitat que cada centre decideixi quin ús lectiu fa dels mòbils, a criteri dels docents i respectant l’autonomia de centres.