(ACN/Redacció) El 37 % de les dones ateses aquest any 2023 a l’Hospital Clínic de Barcelona per haver patit violència sexual tenien, a més a més, lesions físiques, com poden ser cops, mossegades, fractures o escanyament. És gairebé el doble que l’any passat, quan les agressions físiques afegides a la violació van ser detectades en un 20 % dels casos. “Constatem que, a més de la de la violència sexual, hi ha violència física afegida”, ha advertit la doctora Lluïsa Garcia Esteve, presidenta de la Comissió de Violència Masclista i Salut del centre.

Són agressions amb un còmput de violència superior”
Lluïsa Garcia Esteve, presidenta de la Comissió de Violència Masclista i Salut de l’Hospital Clínic

Teresa Echeverría, membre fundadora de la Comissió de Violència Masclista i Salut de l’hospital, ha assenyalat que quan la violència física s’afegeix a la sexual, “la recuperació psicològica pot ser encara més difícil”. El director general del centre, Josep M. Campistol, adverteix d’un “dramàtic i intolerable augment” de violacions cada vegada més agressives.

Ús de drogues en una de cada cinc agressions

Entre el gener i l’octubre d’aquest any, l’Hospital Clínic ha atès 587 víctimes de violència sexual —un 5,6 % més que el mateix període del 2022. La immensa majoria de les persones ateses són dones, en concret 524, que suposen el 89 % del total. Una de cada cinc agressions se sospita que ha estat facilitada per drogues. Així, en 128 casos (21,8 %), es van detectar símptomes d’intoxicació per drogues i en la majoria d’aquests (72 %) es va confirmar amb una analítica la presència de substàncies, com alcohol, cocaïna, cànnabis i amfetamines.

L’Hospital Clínic atén aquestes dones en un model integral a víctimes de violència sexual, que a més de l’assistència a Urgències, inclou el programa de seguiment de malalties infeccioses i d’intervenció davant les seqüeles psíquiques. El 62 % de les persones ateses s’ha vinculat a aquest programa de prevenció i tractament de les seqüeles psíquiques. 

Debat sobre l’accés a la pornografia en menors

L’Hospital Clínic atén, de mitjana, dues persones al dia que han estat víctimes d’una agressió sexual. El director general de l’Hospital Clínic ha demanat “tolerància zero” davant la violència sexual a escala legislatiu i més educació. Creu que cal abordar el debat sobre l’accés dels més joves als mòbils: “És un tema a tenir en compte. No pot ser que un noi o una noia de 10 o 12 anys tingui accés obert a tota la pornografia. És una bestiesa absoluta. Ho estem veient en la reducció d’edat de les persones agredides i en les agressions grupals”. 

Augment de les agressions a persones sense llar

De les persones ateses al Clínic, 22 (3,7 %) vivien al carrer; 15 eren dones i set, homes; una realitat en què la vulnerabilitat de la víctima és extrema. El Clínic observa un augment en les agressions a les persones sense llar, ja que el 2022 havien atès vuit dones, el mateix nombre que el 2021. De totes les agressions a persones sense llar del 2023, set havien estat grupals.