El Departament de Salut inicia la segona fase de les obres de remodelació del CAP Bon Pastor, situat al número 101 del carrer de Sant Adrià, al districte de Sant Andreu. Amb una inversió de més de 355.000 euros, la intervenció consistirà a reformar i adequar la segona planta del centre, de 285 metres quadrats, per ubicar-hi una biblioteca, dues sales de reunions, una sala polivalent i un despatx.

Visita de la consellera

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha visitat el matí d’aquest dijous el centre d’assistència primària, que va estrenar espais assistencials l’octubre del 2018. Actualment hi treballen 38 professionals: 10 de medicina familiar, 12 d’infermeria, tres de pediatria, un d’odontologia, un d’auxiliar d’infermeria, un de treball social i 10 d’atenció ciutadana.

La primera fase de remodelació del CAP Bon Pastor, que encara mantenia l’estructura i la distribució del 1989, es va centrar en les consultes i espais de la planta baixa i la primera. La inversió, de més d’1,5 milions d’euros, va permetre gairebé doblar l’espai de l’ambulatori, que ara disposa de més de 1.500 metres quadrats.

Aquest CAP atén una població de referència d’unes 14.000 persones de l’Àrea Bàsica de Salut Bon Pastor i presta els serveis de medicina familiar i comunitària, pediatria, infermeria, odontologia i treball social i atenció al ciutadà, i també suport de salut mental per part del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) i del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de referència, formació de pregrau de medicina i infermeria i cirurgia menor i ecografia. El centre també disposa d’una xarxa de voluntariat per acompanyar la gent gran als serveis sanitaris.

Segons el plec de prescripcions tècniques de l’adjudicació de l’obra, el termini previst de finalització és de quatre mesos.