Segons les dades d’energia produïda gràcies al sol i al vent d’aquesta setmana, es podria haver abastit energèticament el 162% d’una llar gràcies a l’energia solar. Això vol dir que no només hauríem estat autosuficients, sinó que hauríem tingut un excedent equivalent al consum elèctric de tots els electrodomèstics d’una altra llar.

L’energia solar tèrmica, que permet escalfar aigua calenta gràcies al sol, ens hauria permès gairebé autoabastir-nos del tot, amb un estalvi de gairebé sis m3 de gas natural.

No ha estat una setmana de gaire vent, però l’energia eòlica produïda durant la darrera setmana ens hauria permès abastir d’electricitat el 65% de llars barcelonines, o el que és el mateix, 443.000 llars.

L’associació Ecoserveis, a través del projecte europeu EnergizAIR, facilita els percentatges d’energia solar fotovoltaica, solar tèrmica i eòlica.