Per als infants és un espai de joc; per als pares, una opció que els permet conciliar la vida laboral i familiar i, per als avis, un respir. AMELIA PÉREZ, àvia: "La mare ha de treballar i l'àvia descansa una mica també, perquè el tinc tota la setmana." JOSEP PUIG, pare: "Tenim fills més tard i llavors els avis són potser massa grans com per deixar-los aquesta responsabilitat." En aquest casal hi participaran una vuitantena de nens durant l'estiu. El preu mitjà per setmana, en horari de nou del matí a cinc de la tarda i amb el dinar inclòs, oscil·la entre els 100 i els 120 euros per infant. El preu te en compte algunes sortides i el compliment de les ràtios, però molts pares ho consideren car. ALBERT RIU, portaveu de la Fundació Pere Tarrés: "És veritat que els casals poden ser una oferta més cara però cal tenir en compte que la qualitat per què apostem entitats com la nostra és també prou significativa com per pagar aquests diners." SUSANNA MARTÍNEZ, mare: "Suposo que hi ha subvencions però clar, si tens una feina una mica normal com la nostra, ja no accedeixes." Lluny de les preocupacions dels adults, el primer dia de casal ha estat per conèixer els companys i monitors. Alguns dels nens repeteixen aquest any, però n'hi ha que són nous i vénen d'altres centres, per això cal dedicar temps a familiaritzar-se amb l'entorn. Als més petits els ha visitat un pirata per demanar-los que aquest estiu formin part de la seva tripulació... i per als grans, també s'han fixat unes normes. "Fer cas als monitors i no entrar al col·legi sense permís." El joc serà un dels elements centrals d'aquest casal, però no l'únic. JORDI PALACIOS, monitor: "Hi ha algunes activitats que són l'estrella que se'ls queda gravat i sempre volen fer-la..." "Banyar-me a la piscina." "La remullada." Però per culpa del temps, l'activitat més desitjada encara haurà d'esperar.

Els casals d’estiu s’han posat en marxa un any més després de Sant Joan. Aquest dimecres ha estat el primer dia per a molts nens i nenes que ja han deixat els llibres a casa per agafar la motxilla i anar a l’escola, que s’ha transformat en un espai destinat durant l’estiu a les activitats més lúdiques i recreatives. La primera jornada ha servit als infants per conèixer l’espai, en cas que no sigui la seva escola habitual, i per tenir el primer contacte amb els monitors.

El casal de l’Escola Duran i Bas, a les Corts, té aquestes vacances escolars uns 80 nens inscrits. El casal funciona de 9 a 17 h i el preu és una de les principals queixes dels pares perquè alguns consideren que és car. Anar al casal costa a les famílies entre els 100 i els 120 euros per cada infant amb el dinar inclòs. Segons la fundació les entitats “aposten per la qualitat”, que reverteix en el preu final.

Segons la fundació aquest any s’han incrementat en un 30% les peticions de beques i s’ha arribat a unes 3.000 sol·licituds, que poden superar els 800.000 euros en subvencions.