La Fundació Guimbarda va ser pionera en la introducció de la hipoteràpia. Va ser el 1997 quan la van incloure dins els tractaments terapèutics que reben els usuaris del centre. El moviment sobre el cavall els beneficia físicament i emocionalment. ANNA SOLÀS, directora de l'escola Guimbarda "Els aporta una sèrie de beneficis motrius perquè el cavall simula una mica la marxa que fem en caminar les persones. Com que són persones que no caminen, la majoria que pugen al cavall, doncs fa una miqueta els moviments de la marxa. A part dels beneficis motrius que els aporta, també els aporta una experiència sensorial molt intensa, agradable, des del punt de vista social, de comunicació amb el cavall, amb els monitors que els acompanyen, i els fisioterapeutes, és tota una experiència global." Asseguren que és una de les activitats que més agraden tant als nens de l'escola com als adults del centre de dia. JORDI HERNÁNDEZ, fisioterapeuta "A més a més de tota la part física, també una part molt important és el contacte amb l'animal i la relació amb ell. Quant a autoestima, des del punt de vista emocional, és molt i hi ha nens que estan molt motivats i que pots fer coses a sobre del cavall que no pots fer en un gimnàs sense el cavall. Nens que estan molt espàstics, que tenen una actitud postural molt rígida, les primeres voltes en cavall sí que has de fer una mica més de força tu, has de controlar el nen, i després hi ha un moment que el nen baixa el to i notes com es relaxa i ja pots començar a treballar, a fer coses, a mobilitzar i és aquest moviment del cavall, oi?" La Fundació Guimbarda es va crear el 1977 per atendre nens amb greus discapacitats físiques, intel·lectuals i sensorials. Actualment ajuda 26 nens a l'escola i 25 adults al centre de dia.

Des de fa 17 anys tant els nens de l’escola com els adults del centre de dia passegen a cavall per millorar la motricitat i conèixer sensacions noves que contribueixen al seu benestar emocional.