La sortida del Regne Unit de la Unió Europea, el febrer del 2020, ha disparat els britànics que han vingut a viure a Barcelona. És la tercera nacionalitat que més ha crescut a la ciutat en l’últim any, passant dels 9.025 que hi havia el 2020 als 10.086 del 2021 (un creixement de l’11,8 %, segons xifres del padró). La sortida del país de la Unió Europea ha consolidat aquesta tendència a l’alça, des del 2012 s’ha doblat el nombre de britànics a la ciutat (de 5.387 als 10.086).

Britànics a l’Eixample i Ciutat Vella

Si ens fixem en la seva distribució a la ciutat, els britànics de Barcelona es concentren a:

  • l’Eixample (on viuen el 24,5 % dels britànics de la ciutat) especialment a la Dreta de l’Eixample.
  • Ciutat Vella (21 %) distribuïts als barris de Santa Caterina i el Raval.
  • Sant Martí (13,7 %) especialment al Poblenou i Diagonal Mar.

Britànics homes amb estudis superiors

Si ens fixem en el perfil d’aquests nous barcelonins, es tracta majoritàriament d’homes (58 %) entre els 25 i els 39 anys amb estudis universitaris o superiors (més del 70 %). A tot Barcelona els britànics són la tercera nacionalitat més present a la ciutat, per darrere d‘italians i francesos.

Una radiografia de la població estrangera a Barcelona, estreta de les dades del padró 2020 que mostren com la pandèmia ha disparat la mortalitat a Barcelona, amb un excés de 4.300 morts atribuïbles al coronavirus.