guardia urbana platges

A partir d’aquest dilluns, Barcelona té 199 agents més de la Guàrdia Urbana. Segons informa l’Ajuntament en un comunicat, els agents es destinaran a fer tasques de proximitat al carrer. Començaran fent pràctiques a les diferents comissaries del cos a la ciutat acompanyats d’altres agents més veterans. Superat el primer any de servei, seran nomenats agents del cos de la Guàrdia Urbana com a funcionaris de carrera.

Els nous efectius de la Guàrdia Urbana van fer l’examen el juny de l’any passat, en una convocatòria en què es van presentar més de 4.000 aspirants -i en què va generar controvèrsia la prova de cultura general-. Dels agents d’aquesta promoció, més del 60 % tenen entre 26 i 35 anys, el 53 % té estudis superiors i el 29 % són dones.

Més presència als barris

El govern municipal té previst convocar, durant aquest mandat, un miler de places de la Guàrdia Urbana, de les quals ja se n’han convocat 282. Segons el consistori, l’increment d’efectius és fonamental per augmentar les tasques de prevenció que ja es fan i per introduir-ne de noves. També es vol aconseguir més presència als 73 barris de la ciutat, consolidant els equips de la Policia de Barri.