La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) rebutja els criteris que el Departament d’Educació ha fet arribar als centres educatius sobre el desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en el marc de la crisi del coronavirus.

Avaluació telemàtica a partir del 13 d’abril

Segons el Departament d’Educació, a partir del 13 d’abril les activitats proposades pels equips docents per mitjans telemàtics seran avaluables. A parer de la FaPaC, això suposa un perjudici cap a l’alumnat que pateix la bretxa social i digital i que prové d’entorns desafavorits.

La federació també lamenta que el departament reconegui que “no es pot garantir que tots els alumnes disposin de les condicions materials adequades per portar a terme activitats a distància” i “deixa en mans dels equips directius” la responsabilitat de vetllar perquè els criteris avaluadors s’ajustin a cada realitat.

Excés de responsabilitat per a cada centre

La FaPaC també ha denunciat que tota la responsabilitat de reestructurar el sistema d’avaluació recaigui en els equips directius i el professorat de cada centre

La federació subratlla que en un context de gran segregació educativa com el que es viu en determinades zones i municipis, aquesta responsabilitat tindrà, de nou, un gran impacte en els centres segregats, que en la situació actual tindran moltes més dificultats.