Durant el primer semestre d'aquest any el Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida ha atès 150 infants o adolescents, 72 dels quals són nous al servei. La xifra de menors atesos en el servei ha augmentat quasi un 14 % els darrers dos anys, per això al febrer va començar una campanya de difusió a instituts, casals de joves o biblioteques. L'objectiu és que els menors coneguin aquest recurs, que els permet denunciar i afrontar situacions d'assetjament sexista als instituts, o violència masclista que poden patir en l'àmbit familiar o en primera persona. GERARD TORRELL, psicòleg d'infància i adolescència del SARA "Com que son inexpertes per exemple en les relacions de parella sovint no detecten els senyals que indiquen que estan caient en una relació de tipus abusiu que pot comportar un maltractament a la llarga." La detecció de conductes geloses o de control és un dels elements que més s'ha treballat amb la dotzena de joves que han atès des del febrer. Per als adolescents no és fàcil denunciar: tenen vergonya a fer-ho i por que l'agressor o els pares se n'assabentin. En molts casos els joves no parlen sobre la qüestió amb els pares, i recorren al grup d'amics o als docents. Un cop arriben al SARA, per iniciativa pròpia o derivats d'altres serveis, els atén un equip que avalua les necessitats de cada cas. A partir d'aquí, comencen a treballar de forma individual o en dinàmiques de grup. LAURA ABELLÁN, educadora social del SARA "Com expressar les emocions, resolució de conflictes, que fem quan ens enfadem, es treballa sobre entorn familiar, es parla sobre violència i sobre com prevenir relacions abusives." Segons els professionals del servei, la violència psicològica predomina entre els adolescents atesos. Per això el problema s'aborda des d'un punt de vista psicològic i educatiu, ja que les conductes de control i aïllament seran, a curt i llarg termini, la llavor d'altres formes de violència.

Al febrer va començar una campanya de difusió a instituts, casals de joves o biblioteques. L’objectiu és que els menors coneguin aquest recurs, el SARA, que els permet denunciar i afrontar situacions d’assetjament sexista als instituts, o violència masclista que poden patir en l’àmbit familiar o en primera persona. Des que va començar la campanya, el servei ha atès una dotzena de joves. Els professionals han vist augmentar el nombre de nens i adolescents atesos, tot i que resulta difícil saber si el creixement es pot atribuir a més casos de violència masclista o a un major coneixement dels recursos disponibles i les denúncies. Sigui com sigui, l’objectiu del SARA és atendre les situacions de violència de la forma més àgil i personalitzada possible.

“En el cas de les adolescents (la majoria són noies), com que són inexpertes en les relacions de parella, sovint no detecten els senyals d’una relació abusiva”, explica en Gerard Torrell, psicòleg d’infància i adolescència del SARA. La identificació de conductes geloses o de control és un dels elements que més s’ha treballat amb les adolescents ateses fins ara. Per a elles no és fàcil denunciar: tenen vergonya a fer-ho i por que l’agressor o els pares se n’assabentin. En molts casos els joves no parlen sobre la qüestió amb la família, i recorren al grup d’amics o als docents. Un cop arriben al SARA, per iniciativa pròpia o derivats d’altres serveis, els atén un equip que avalua les necessitats de cada cas. A partir d’aquí, comencen a treballar de forma individual o en dinàmiques de grup, segons si la persona necessita una atenció més personal o està disposada a parlar i compartir el seu cas. En els grups s’aborda la resolució de conflictes, els tipus de violència, les relacions abusives o l’expressió de les emocions.

Segons els professionals del servei, la violència psicològica predomina entre els adolescents atesos. Per això el problema s’aborda des d’un punt de vista psíquic i educatiu, ja que les conductes de control i aïllament seran, a curt i llarg termini, la llavor d’altres formes de violència. Aquest és el risc en les relacions de parella abusives, però les casuístiques ateses pel SARA són molt diverses: també s’atenen nens que pateixen violència masclista a l’entorn familiar, mares agredides que no saben com abordar la situació dels fills o nois i noies que pateixen assetjament sexista a l’institut, bé per la seva tendència sexual o bé perquè l’agressor considera que el comportament de la persona no es correspon amb els rols suposadament assignats de gènere.

Per poder tenir un primer contacte, el SARA disposa d’un servei d’atenció immediata de dilluns a divendres tant per via telefònica com per correu electrònic. Per atendre i treballar amb els agressors, l’Ajuntament ofereix també d’un Servei d’Atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes, el SAH, situat al barri de la Sagrera.