En el primer semestre de l’any 2020, coincidint amb el confinament per la pandèmia del coronavirus, l’Oficina per la No Discriminació (OND) ha atès 111 situacions discriminatòries a la ciutat de Barcelona. D’aquestes, 48 han estat per racisme i xenofòbia en l’àmbit de les comunitats veïnals, que es mantenen com el primer motiu de denúncia. De fet, representen gairebé un 45 % dels casos, fet que suposa un increment del 6 % respecte al mateix període de l’any anterior.

Les principals queixes rebudes són per tracte vexatori per raó d’origen entre veïns. L’informe anual que va presentar SOS Racisme del 2019 sobre l’origen més comú del racisme a Catalunya, ja ho apuntava. L’OND atribueix, ara, l’augment de discriminació entre veïns d’aquest primer semestre de l’any 2020 a les dificultats relacionals provocades durant el confinament. Qui més ha rebut aquest tracte vexatori és la comunitat xinesa, a qui se li ha volgut “atribuir l’origen del virus”, segons ha dit el regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra. Ha denunciat, també, casos de discriminació envers el personal sanitari.

Pel que fa a les situacions discriminatòries per LGTBI-fòbia, segons l’Observatori contra l’Homofòbia, el 2019 van créixer un 41,6 %. Enguany, hi ha hagut un increment respecte al mateix període del 2019. Segons l’OND, ha atès 28 situacions per discriminació, que també s’han vist agreujades pel confinament. Amb tot, l’Ajuntament vol reactivar la lluita contra la discriminació a la diversitat sexual mitjançant l’aplicació d’un protocol contra la LGTBI-fòbia, liderat per l’Oficina per la No Discriminació, el Centre LGTBI i les entitats de defensa de drets de persones LGTBI.

De vuit casos discriminatoris en l’àmbit de la salut, quatre han estat per serofòbia

En l’àmbit de l’atenció mèdica, no totes les discriminacions han tingut relació directa amb el coronavirus. Des de l’oficina han detectat quatre casos discriminatoris a persones afectades pel VIH. Expliquen el cas en què “una operadora de la ciutat” va denegar contractar una assegurança a una persona per ser portadora del VIH. La persona afectada va acudir a l’oficina perquè aquesta fes de mediadora. Segons ha confirmat l’Ajuntament, la mediació va ser efectiva i la companyia “va rectificar ràpidament”.

El tercer motiu de discriminació és el gènere, amb el 10 % de situacions tractades. Suposa un increment del 7 % en relació amb l’any anterior, que se situava per darrere de la discapacitat, la salut i la posició econòmica. Respecte als casos que han acabat amb un expedient per vulneració de drets, principalment han estat contra la integritat moral (n’hi ha hagut un increment respecte a l’any 2019 de 29 a 50 incidents) i contra la integritat física (de 10 a 27).

En total, l’OND ha rebut un total de 249 demandes de servei en què les principals atencions han estat d’assessorament jurídic, orientació i suport socioeducatiu i atenció psicosocial.