Fa un mes i mig l’Associació de Veïns de Sarrià va oposar-se al projecte de construcció de tres blocs de pisos al jardí de Can Raventós, una finca privada on hi ha una casa del 1848 inclosa en el Catàleg d’edificis històrics de Barcelona. L’associació i les comunitats de veïns contigües van presentar al·legacions al projecte perquè creien que no preservava la casa catalogada i van proposar a l’Ajuntament que transferís una part de l’edificabilitat a una altra finca i així no ofegar tant Can Raventós.

La promotora estudiarà les al·legacions

Ara, la promotora, Bigdal 5.000 SL, ha demanat una suspensió de la tramitació de l’expedient urbanístic, fet que suposa que, de moment, el projecte queda aturat. La promotora explica que és per tenir més temps per estudiar les al·legacions veïnals que s’han fet i donar una resposta amb temps. Té la intenció, diu, d’ordenar-ho perquè tothom estigui raonablement content. També afegeix, però, que si el projecte està conforme amb la legislació, el tornarà a presentar.

Un projecte aturat per segona vegada

Els veïns ja van aturar el primer projecte d’edificació l’any 2016 gràcies a les al·legacions interposades i la promotora, Bidgal, va redactar-ne aquest amb algunes modificacions. L’Associació de Veïns de Sarrià demana a l’Ajuntament que faci de mediador amb la propietat perquè el barri pugui gaudir d’aquest edifici catalogat. L’entitat vol fer una taula de treball amb la promotora, el consistori i els veïns per arribar a una solució satisfactòria. L’Ajuntament, per la seva banda, diu als veïns que proposin un projecte d’urbanització alternatiu per avançar en la possible mediació.