Ada Colau ple Ajuntament

El Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Barcelona (CSITAL) ha presentat un recurs contra la Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que actualment exerceix l’alcaldessa, Ada Colau, per la designació del secretari i de l’interventor de la institució. Segons ha avançat el diari  ‘La Vanguardia’, la principal crítica és que l’Àrea Metropolitana de Barcelona hagi fet servir la via de la lliure designació i no hagi escollit aquests dos càrrecs per concurs. Per això ha decidit presentar un recurs contenciós administratiu. Segons argumenta el Col·legi en el recurs, en els nomenaments no hi ha hagut “una valoració de mèrits i capacitats, sinó una elecció política del nomenat que converteix el procediment en un encobriment d’una elecció libèrrima”. Tot i això, en declaracions a ‘La Vanguardia’, els responsables del Col·legi diuen que no tenen constància que “existís una relació prèvia entre les persones designades i els directius de l’AMB”. El Col·legi també ha presentat un recurs contra la resolució del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, de “creació i classificació dels llocs de treball de la secretaria i d’intervenció que s’han de proveir pel sistema de lliure designació”.

Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona afirmen que la designació dels dos càrrecs es va fer de forma correcte. Aclareixen que els Decrets de Presidència de l’AMB  es “van limitar a atribuir les respectives places a les persones seleccionades, seguint el procediment fixat per la resolució del 25 de setembre del 2018, de la Direcció General de la Funció Pública”. L’AMB explica que aquesta resolució estableix “la publicació de la convocatòria per a la provisió del lloc de feina reservat a funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional pel sistema de lliure designació”. L’AMB  conclou que els Decrets de Presidència es va limitar a atribuir les places de secretari i interventor a les persones proposades en l’informe del personal jurídic de l’AMB d’acord amb les bases per a la convocatòria de les respectives places.