TMB ha reparat el sostre de l’estació de la Verneda, la coberta de les andanes, que és de fibrociment. Els sindicats del metro havien denunciat que es trobava en mal estat i que, fins i tot, hi havia un forat. Això, temien, podia resultar perillós perquè la uralita podia desprendre fibres d’amiant a l’ambient. TMB ha encapsulat les planxes de fibrociment. És a dir, les ha revestit amb una substància adhesiva. Això, diu l’empresa, “garanteix la impossibilitat de despreniment de fibres en el cas hipotètic d’una manipulació o ruptura de les planxes”.

93 vagons de metro amb amiant

TMB també ha informat que han finalitzat l’extracció de mostres de la pintura antisoroll dels metros més antics de les línies 1 i 3, les sèries 3000 i 4000. Es tracta d’una pintura que revesteix les parts interiors del xassís i els bastidors dels trens. Finalment, s’ha trobat amiant en la pintura de 93 vagons. TMB remarca que en tots els casos s’ha trobat en estat no fiable (que no desprèn fibres) i en bon estat. Això, diu l’empresa, fa que no hi hagi “cap perill per a les persones usuàries ni per als empleats de l’operació”.