Els estudiants de 2n d’ESO s’organitzen en grups per entrar al riu Besòs i agafar mostres d’aigua i sediments. Un cop a fora i amb l’ajuda de biòlegs del grup de recerca FEHMlab de la Universitat de Barcelona analitzen visualment les mostres recollides amb l’objectiu d’identificar les larves i els insectes trobats que els permetran fer una primera hipòtesi sobre l’estat de l’aigua.

Els invertebrats determinen la salut del riu

“Els animals que agafem ens serveixen d‘indicadors ambientals. Acostumem a trobar-hi larves de hydropsyche i quironòmids, algun cargol, cucs, etc. Però aquest any hi hem trobat també larves d’efemeròpters, les papallones que veiem a la nit. I això ens indica, “a priori”, que possiblement l’aigua del riu té més qualitat ambiental que en altres ocasions”, explica l’investigador del grup de recerca FEHMlab de Universitat de Barcelona, Pau Fortunyo.

Un cop han recollit les mostres, els estudiants introdueixen les dades a l’aplicació RiuNet, que els guiarà en el procés de diagnosi.

RiuNet, una aplicació de ciència ciutadana

RiuNet és eina educativa interactiva de ciència ciutadana impulsada des de fa uns anys per l’Ajuntament de Barcelona. Qualsevol ciutadà se la pot descarregar i col·laborar en la diagnosi de la qualitat de l’aigua i ambiental del riu, tal com estan fent aquestes setmanes els estudiants d’aquest institut de Sant Andreu.

Al mateix temps, es proporcionen dades científiques als investigadors del Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management de la Universitat de Barcelona.

Un centre viu que treballa amb l’entorn

L’institut Doctor Puigvert és un centre viu que es caracteritza per treballar en xarxa amb altres centres educatius de l’entorn. Promou el treball per projectes, el treball globalitzat i els aprenentatges significatius. Des de fa sis cursos inclouen l’activitat RiuNet dins d’un dels seus projectes transversals.

Molts dels alumnes són del barri però no coneixen el riu. Amb aquesta activitat volem que coneguin el riu Besòs, l’aprenguin a respectar i en valorin l’entorn. També treballem el contingut curricular de ciències, química, analitzem l’aigua, estudiem invertebrats. Aquesta seria la part més pràctica d’altres continguts que ja hem treballat a classe”, explica Edgar Casas, professor de biologia de l’Institut Doctor Puigvert.