Aula buida d'una facultat del Campus Diagonal UB

(ACN) 69 alumnes rebran els ajuts de la segona convocatòria del programa extraordinari Connecta UB, per reduir l’escletxa digital i garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat durant aquest quadrimestre, arran de la suspensió de la docència presencial pel coronavirus. L’ajuda consisteix en la cessió d’ús temporal d’un portàtil (que rebran 45 estudiants), una connexió bàsica d’internet (17) o totes dues coses (7 alumnes).

Han pogut demanar ajuts els estudiants de titulacions oficials de grau o de màster universitari en un centre propi de la UB que hagin acreditat trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda.
Aquesta segona convocatòria de Connecta UB, a més de rebre fons de la mateixa universitat, també ha obtingut recursos del fons Supera COVID-19, d’accions TIC sobre bretxa digital, del Banc Santander, la CRUE i el CSIC.

El mes d’abril, la UB ja havia concedit 208 ajuts en la primera convocatòria de Connecta UB, que tenia una dotació de pressupost de la universitat de 100.000 euros. Ja s’està treballant en la tercera convocatòria.