L’ailant o “Ailanthus altissima”, és una espècie invasora que prové de Taiwan i d’algunes zones del nord-est i el centre de la Xina. S’ha convertit en un veritable mal de cap a Collserola on, des de ja fa anys, se n’ha intentat reduir la presència mirant d’injectar herbicides al coll de les arrels. A la ciutat ara mateix hi ha comptabilitzats 160 arbres d’aquesta espècie, a banda del que va caure aquest dimarts al carrer d’Aragó, però malgrat aquest nombre discret els experts en desaconsellen l’ús als carrers de Barcelona.

Dins de la llista dels més nocius d’Europa

La directora de l’Institut Botànic de Barcelona, Teresa Garnatje, no acaba d’entendre que s’hagin plantat ailants a la ciutat. “Està dins de la llista de les espècies més invasores i més nocives d’Europa“. Garnatje també llança un missatge als vivers que comercialitzen aquest tipus d’arbres que creixen a una velocitat molt alta, “no hauríem de comercialitzar espècies al·lòctones perquè potencialment es poden convertir en invasores.”

La directora de l’Institut Botànic creu que el que cal potenciar són les espècies autòctones perquè al capdavall estaran sempre més ben adaptades al clima mediterrani.

Primeres hipòtesis

Segons l’Ajuntament, la caiguda de l’ailant al carrer d’Aragó podria estar relacionada amb les altes temperatures d’aquests dies a la ciutat, que haurien produït un estrès hídric a l’arbre i les seves arrels podrien haver acabat cristal·litzades i, per tant, afeblides. També s’estan estudiant un seguit d’instal·lacions que passen a prop de l’escocell de l’ailant i que també el podrien haver afeblit. Sigui com sigui, ara mateix, hi han 160 ailants plantats a Barcelona d’un total de 230.000 arbres i des de l’Ajuntament informen que ja s’estan plantejant la substitució d’aquests arbres especialment els situats en zones cèntriques.

On es troben els ailants?

Per veure exactament on estan situats els ailants a la ciutat, l’Atles de biodiversitat de Barcelona, és una eina especialment útil. Si ens fixem en les zones de més concentració d’aquesta espècie invasora, en trobem un bon nombre al carrer dels Tres Pins a Sants Montjuïc, a banda d’alguns arbres plantats al carrer d’Urgell o a Sant Antoni Maria Claret. També trobem els ailants del carrer d’Aragó, plantats des del passeig de Sant Joan fins al de Nàpols, on es va produir l’incident.