home pensant

(ACN) Les demandes d’ajuda a Projecte Home han crescut un 14,7 % en els últims dos anys, entre el 2019 al 2021. Els dos grans problemes pel que fa a les addiccions continuen sent la cocaïna i l’alcohol. Són dades que l’entitat ha presentat aquest dimecres amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues. En total, Projecte Home va rebre 2.216 demandes d’ajuda el 2021, per les 1.702 del 2020 (quan hi havia confinament) i les 1.932 del 2019.

La cocaïna, substància principal en homes, i l’alcohol en dones

Seguint la tendència de la darrera dècada, la cocaïna se situa com la substància de consum principal entre les persones adultes que el 2021 van demanar ajuda a Projecte Home amb un 49,2 % dels casos. L’alcohol continua també sent una de les substàncies més problemàtiques amb un 36,7 % dels casos. Després, segueixen el cànnabis, amb un 5,5 %; l’heroïna, amb un 3,6 %; les ludopaties, amb un 2,5 %; les amfetamines, amb un 2 %, i altres substàncies, amb un 0,7 %.

Novament, s’observen diferències importants en els patrons de consum d’homes i dones. Mentre que en els homes la cocaïna provoca un 52,4 % de les demandes d’ajuda i l’alcohol un 32,3 %, en les dones, l’ordre s’inverteix i l’alcohol és el responsable de fins a un 62,4 % de les demandes d’ajuda, mentre que la cocaïna se situa en un 30,3 % dels casos.

Empitjora la salut mental

Segons l’entitat, l’augment de demandes va lligat a un deteriorament de la situació en què arriben les persones a l’entitat. En aquests casos, s’observa un empitjorament de la salut física i sobretot de la salut mental. Alhora, les persones que demanen ajuda ho fan en unes condicions socioeconòmiques més precàries i una major situació d’exclusió social.

Es tracta de persones amb múltiples factors de vulnerabilitat: en situacions de desestabilització psiquiàtrica, sense suport familiar, sense habitatge o sense autonomia per a dur a terme gestions bàsiques. De fet, un 37,7 % de les persones ateses depèn principalment de l’atur, pensions i altres prestacions socials per subsistir, i un 23,3 % de la família i amistats.

Pel que fa a la salut mental, un 27,7 % de les persones usuàries tenen diagnosticat algun tipus de trastorn mental a més de l’addicció. Entre els homes, aquest tipus de casos són d’un 25,3 %, mentre que entre les dones s’incrementen fins al 40,9 %.

El perfil dels usuaris: homes de 42 anys de mitjana

Entre les 1.508 persones ateses, la mitjana d’edat se situa en els 42 anys. Aquesta xifra ha anat augmentant en els darrers anys (el 2012 era de 37 anys) i comporta més dificultats per abordar l’addició, perquè una major edat a l’hora d’iniciar el tractament significa un major recorregut en el consum de substàncies i conductes addictives, agreujant els efectes negatius en els diferents àmbits de la vida de la persona.

Les dones pateixen encara més aquestes conseqüències, ja que elles comencen tractament amb una mitjana d’edat de 45 anys, mentre que els homes ho fan als 41. Precisament, pel que fa el sexe, el 84,6 % de les persones ateses són homes, mentre que només un 15,4 % són dones.