Sagrada Família monument

És un dels edificis més visitats i reconeguts de la ciutat i ara, la Sagrada Família ja pot dir que té la situació regularitzada. El temple d’Antoni Gaudí ja té llicència d’obres més de 130 anys després d’haver-ne començat els treballs; de fet, és un assumpte que s’arrossega des del 1885. Finalment, l’import a pagar puja fins als 4,6 M €, tant per l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres com també per la taxa de llicència d’obres.

En realitat, el cost inicial de la llicència era de 12 M €, però en tractar-se d’una entitat sense ànim de lucre se li ha aplicat una bonificació del 65 %. Tot i això, ja és la llicència d’obres més cara de la història de la ciutat. Segons els permisos obtinguts, com a màxim es pot construir fins a una altura de 172 metres i la superfície construïda sobre rasant és de 41.000 metres quadrats.

Inversió paral·lela

Tot això ve acompanyat de la injecció milionària del temple per millorar els voltants i ajudar a sufragar les despeses municipals que generen les seves activitats. Segons l’acord de l’Ajuntament i la Sagrada Família de la tardor passada -aconseguit després de dos anys de negociacions-, la Sagrada Família aportarà 36 milions d’euros en els propers 10 anys per millorar aspectes de la urbanització, mobilitat i transport públic.

En aquest sentit, una de les opcions més ambicioses es refereix a la millora de l’accessibilitat amb metro. Ara Ajuntament i Patronat participaran en una comissió que estudiarà quina pot ser la mesura més efectiva; sobre la taula hi ha la possibilitat, fins i tot, de crear un accés directe al temple, crear-ne un de nou a l’exterior o ampliar-ne els que ja existeixen.

L’escalinata continua pendent

Tot i aquest pas importantíssim, continua sobre la taula una assignatura pendent i controvertida: decidir si s’acaba construint la gran escalinata d’accés a la façana de la Glòria, és a dir, la que dona al carrer de Mallorca. Un cop s’hagi constituït el nou govern municipal, es crearà una comissió de treball per resoldre una qüestió que, de tirar endavant, implicaria enderrocar alguns dels edificis del davant. En aquest grup de treball participaran el Patronat, Ajuntament, veïns i entitats de la ciutat.