JORDI MARTÍ, regidor de Presidència i Territori "Creiem que el món local no es mereix aquesta llei. El món local exigeix moltes altres coses, un bon finançament per començar i que les lleis es compleixin, que en aquest cas, com diu l'Estatut d'Autonomia i les lleis locals, atorguen la competència per regular l'administració local a la Generalitat i al Parlament de Catalunya." XAVIER AMOR, president de la Federació de Municipis de Catalunya "No és una llei que afecta a polítics, no és una llei que afecta a les institucions, que també, sinó que sobretot és una llei que afecta i afectarà els ciutadans, deixant de banda molts serveis que ara estem donant, des de la possibilitat que ens dona ser els polítics o els gestors més propers a la ciutadania."

Aquesta ha estat una de les múltiples concentracions convocades davant de tots els ajuntaments catalans per mostrar el rebuig a l’anomenada Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que també reduirà el nombre de regidors en funció de la població del municipi.

A la concentració de Barcelona s’han afegit representants de tots els grups municipals, excepte el PP. Creuen que la llei és una involució en el règim local i que comportarà un deteriorament dels serveis que presten els municipis.

La previsió és que el Senat aprovi el 16 de desembre la llei de manera que entri en sessió plenària del Congrés l’endemà. Els manifestants han expressat un “rebuig total” a la llei perquè es respectin les competències exclusives “de la Generalitat sobre l’organització territorial i el règim local, aprovada en l’Estatut, i la no-invasió competencial recentralitzadora”. Per la seva banda, el president de l’Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, ha dit que els “883 municipis de Catalunya, amb aquesta llei, perdran les competències de sanitat, serveis socials i educació”.