El procés de transformació per integrar la Model a la ciutat de Barcelona segueix en marxa. La proposta que va presentar l’Ajuntament per convertir l’antiga presó en un pol d’equipaments té llum verda per part de la Comissió d’Urbanisme, que permetrà modificar el Pla General Metropolità (PGM).

La modificació actualitzarà el planejament vigent per poder dur a terme un projecte basat en quatre pilars fonamentals: la creació d’habitatge social protegit, espais destinats a equipaments públics, dotar els ciutadans d’un gran espai verd i la preservació de la memòria del patrimoni. Un cop acceptades les modificacions del PGM, el govern municipal seguirà amb el calendari establert. El següent pas és convocar un concurs internacional per tal de dissenyar tots els espais i equipaments previstos dins la nova Model.

El consistori preveu que la inversió total prevista serà d’uns 95 milions d’euros, dels quals n’assumirà més de la meitat. L’Ajuntament preveu redactar els projectes arquitectònics a principis del 2020 per tal que les obres puguin començar a finals d’aquell any.