Són dos els edificis on l’Ajuntament ha detectat irregularitats administratives en els permisos d’obres. En un d’aquests, al carrer de Murillo, al Poble-sec, el promotor havia tramitat una vintena de comunicat puntuals, però en realitat estava fent la rehabilitació integral de l’edifici. El propietari, un fons d’inversió, va tramitar permisos com si fossin obres menors però en realitat feia obres per remodelar tot el bloc i fer-hi pisos de luxe. A més, va vulnerar els drets d’un llogater, perquè no se li va fer l’oferiment d’allotjar-lo durant les obres, tal com marca la llei. Es tracta d’un veí que està en situació de vulnerabilitat a qui el fons no li ha volgut renovar el contracte de lloguer.

L’Ajuntament denuncia que la societat propietària de l’immoble, Norvet SL, s’ha negat a participar en la mediació i és el govern municipal que està buscant una solució per a aquest veí. A més, hi ha un altre inquilí en règim de lloguer de renda antiga a qui els propietaris han ofert instal·lar-se a un local sense cèdula d’habitabilitat, segons l’Ajuntament.

Un edifici del Clot, precintat i sancionat

El segon immoble investigat és un bloc al carrer del Consell de Cent, al Clot, on s’estava fent una remodelació integral de l’edifici, fins i tot incrementant-ne la volumetria i instal·lant-hi un ascensor, sense la llicència corresponent d’obra major. El districte va detectar que només s’havien tramitat dos comunicats i quatre assabentats d’obra. El propietari, el fons d’inversió Sort Bwok SL, va demanar una llicència de divisió horitzontal per poder fer pisos individuals. Va ser llavors quan es va fer la inspecció i es van detectar les irregularitats administratives. Per això es va ordenar suspendre els treballs i, a més, es va precintar l’edifici. El precinte només s’aixecarà quan es regularitzin tots els permisos d’obres. A més, l’Ajuntament iniciarà un procediment sancionador. 

L’Ajuntament ha introduït novetats en la tramitació de les sol·licituds de llicències d’obres per donar més garanties als llogaters. A part de fer inspeccions per garantir que les obres s’adeqüen al tipus de llicència demanada, caldrà que els propietaris de la finca signin una declaració de responsabilitat en què es recolliran el compliment dels drets i obligacions pertinent dels llogaters respecte al seu reallotjament i entorn.