M. ASSUMPCIÓ VILÀ, síndica de greuges de Barcelona "La feina és la mateixa i se seguirà treballant en la mateixa línia, lògicament. Però sí que, a part del reconeixement, de cara al futur és una garantia que la institució hi serà i destaco la unanimitat que hi ha hagut per part de tots els grups municipals, que creiem que és important i no deixa de ser aquest reconeixement."

El primer tinent d’alcalde, Joaquim Forn, ha remarcat que aquesta aprovació cerca tres objectius: adequar la llei de 1998 a la configuració de governs locals que regula l’Estatut del 2009, adaptar la Carta a les modificacions normatives introduïdes els últims anys, fer-hi algunes millores tècniques i donar rang de llei a l’existència de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Tot i que la Sindicatura de Greuges de Barcelona va ser aprovada el 2003, no va ser fins a 2005 quan Pilar Malla i Escofet va ser elegida pel Plenari del Consell Municipal com a primera síndica de greuges. Després d’estar al càrrec durant cinc anys, l’any 2010 el plenari va escollir per unanimitat Maria Assumpció Vilà, que ocupa actualment el càrrec. Vilà havia demanat al febrer que la Carta reconegués la Sindicatura de Greuges.

La Carta Municipal de Barcelona va ser aprovada l’any 98 per definir les competències de Barcelona i el seu règim especial. Aquesta és la tercera modificació del document, després de les dels anys 2006 i 2010. L’actualització aprovada aquest divendres explicita que la Carta Municipal “es configura com a norma bàsica de l’ordenament jurídic propi del govern local”.

La modificació aprovada també inclou el reconeixement legal al diari oficial de l’Ajuntament, la ‘Gaseta Municipal de Barcelona’, coincidint amb el centenari del seu naixement. S’incorporen, a més, nous apartats a l’article sobre els símbols representatius de la ciutat, a partir dels quals es responsabilitza l’Ajuntament de “la protecció, preservació i promoció dels valors simbòlics, el prestigi i la bona reputació” de la ciutat.