La primera previsió del govern era habilitar 89 espais per a la votació però finalment seran 149, la majoria instituts públics, escoles oficials d’idiomes i escoles privades i concertades. Aquest dimecres es va habilitar el web Participa2014, en què els ciutadans poden consultar el punt de votació i la mesa que tenen assignada.