El districte de l’Eixample sumarà una espai d’estada i un refugi de biodiversitat a tocar del pont de  Marina, al barri del Fort Pienc. Això serà possible arran de l’enderroc d’un edifici, ubicat al carrer de la Marina 122, que havia estat magatzem de l’antiga Casa Gay. Així doncs, s’instal·larà enllumenat, mobiliari i algun punt d’arbrat des d’on es podrà observar el refugi verd.

També s’aprofitarà per actuar en aquells elements preexistents deteriorats, com la barana que salva el desnivell amb la part inferior del parc.

Les tasques prèvies a l’enderroc de l’edifici van posar al descobert una vegetació abundant preexistent en aquest indret que ara s’ha confirmat amb la finalització dels treballs. Per això el districte, juntament amb Parcs i Jardins, treballen per fer una actuació provisional per reivindicar aquest patrimoni, en espera que es resolgui el projecte global de tot l’àmbit previst al planejament com a àrea verda.

Un refugi de la biodiversitat en ple Eixample

Aprofitant l’abundància de vegetació preexistent, juntament amb Parcs i Jardins, l’Ajuntament treballa en la creació d’un refugi de biodiversitat, gestionat per l’institut municipal i tancat al públic. Actualment s’estan fent revisions de les preexistències amb tècnics d’Arbrat i de Biodiversitat i s’han identificat els arbres amb major interès com són els nou pins, un ficus i “prunus pissardi”.

Un refugi de la biodiversitat potencia la presència d’espècies vegetals amb flors i fruits i que, en el seu conjunt, esdevé un espai per al refugi, l’alimentació i la nidificació de diversos animals com papallones i altres pol·linitzadors, rèptils, aus i mamífers. Aquests refugis formen una xarxa verda connectada que facilita el moviment de la biodiversitat per la trama urbana.

Enderroc del magatzem de l’antiga Casa Gay

L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) ha estat l’encarregat de dur a terme la desconstrucció de l’edifici ubicat al carrer de la Marina, 122, que s’ha allargat unes cinc setmanes. Es tracta d’un immoble construït l’any 1929 i que va servir de segon magatzem —des d’aquesta data, i durant molts anys— de la Casa Gay, una firma fundada a finals del segle XIX per José Gay Gurri, a Barcelona.