L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet van presentar divendres un refugi de biodiversitat al riu Besòs, que servirà per aprendre i observar la natura que ens envolta i que és ben present al tram final del riu.

Aprendre a l’aire lliure

Entre les principals actuacions que presenta aquest equipament en aquesta primera fase, en destaquen una aula ambiental on es rebran escoles i famílies, així com un camí didàctic integrat al riu per descobrir la fauna i flora del tram final del riu Besòs.

A més a més, s’ha creat una llacuna didàctica amb una superfície de més de 500 m² i dues llacunes artificials que serviran com a reserves de biodiversitat d’ocells, peixos i amfibis. Aquestes darreres llacunes seran d’accés restringit i tindran un caire científic i educatiu, mentre que la llacuna didàctica, la més gran, és accessible ja per a tothom.

foto: AMB/ Xavier Jubierre

Millorar la connectivitat entre espais naturals

Actualment l’AMB està redactant una segona fase d’actuació amb l’objectiu de fer que aquest tram del riu serveixi per connectar espais naturals de manera que pugui facilitar el pas de la fauna d’un lloc a l’altre en una zona molt aïllada pel gran estrès humà al qual està sotmès.

D’aquesta manera, el tram del riu Besòs s’entreveu com a cabdal per unir dos grans espais naturals com són la serralada de la Marina i Collserola, especialment aïllada.

L’obra conjunta té un pressupost de set milions d’euros i el final d’aquesta segona fase podria arribar a finals del 2025.