88.709 signatures. És la quantitat que hauran de recollir les iniciatives ciutadanes que vulguin convocar una consulta a Barcelona. Així ho recull el nou Reglament de participació que ha aprovat la Comissió de Govern després que el TSJC anul·lés la normativa del 2017. En aquell reglament, es fixava un límit de 15.000 signatures, però el tribunal ha obligat l’Ajuntament de Barcelona a acollir-se a la llei catalana de consultes que, per la població que té la ciutat, eleva el llindar a les 88.709.

El regidor de Participació, Marc Serra, considera que, amb els requeriments del TSJC “es dificulta la possibilitat de fer consultes” a Barcelona i que l’Ajuntament pugui regular-ne les condicions. Per això, el consistori demana “un gran acord de país” per modificar la llei de consultes i poder tornar a les 15.000 signatures que recollia el reglament anterior. Serra confia que aquesta modificació es pugui fer el 2022.

88.709 signatures són moltíssimes, és un clar retrocés. Treballarem per modificar la Llei de consultes i tornar a les 15.000”
Marc Serra, regidor de Participació

Més signatures per a les consultes de districte

En el cas de les iniciatives ciutadanes que vulguin convocar una consulta en un districte, el número de signatures necessàries també ha crescut i varia segons la població. El ventall és molt ampli i va des de les 4.500 signatures per convocar una consulta a les Corts fins a les 14.400 per a l’Eixample. En el reglament anul·lat, el llindar era de 2.400 i 8.000 respectivament.

El nou Reglament de participació estableix que no es podran formular consultes sobre temes en els quals l’Ajuntament de Barcelona estigui executant un contracte (o tramitant un expedient de contractació) i que la votació pugui produir perjudicis de difícil o impossible reparació. També recull que les consultes que provinguin d’una iniciativa ciutadana hauran de ser aprovades al plenari per majoria absoluta.

La normativa també inclou que l’Ajuntament pugui convocar pressupostos participatius, com els que es van fer aquesta primavera, i que els òrgans de participació es puguin fer tan de forma presencial com telemàtica. La previsió és que el reglament, que s’ha treballat amb els grups municipals i un procés participatiu, es pugui aprovar al ple el març del 2022.

Els obstacles de la multiconsulta

L’anterior Reglament de participació es va aprovar l’octubre del 2017 amb la intenció de celebrar una multiconsulta anual (excepte els anys d’eleccions municipals). Però fins ara no se n’ha fet cap. Dues iniciatives ciutadanes van aconseguir recollir les signatures necessàries per preguntar sobre la gestió de l’aigua i el canvi de nom de la plaça d’Antonio López, que el ple va validar a finals del 2018.

Tot i això, una quarantena de recursos judicials contra la multiconsulta van derivar en la sentència del TSJC que va declarar nul el reglament. El març de 2021, el Suprem va denegar el recurs que hi va presentar l’Ajuntament. La decisió judicial també ha tombat els acords de plenari relacionats i, per tant, les preguntes aprovades i les signatures que es van recollir aleshores ja no serveixen.