L’Ajuntament ha iniciat la tramitació del nou Reglament de Participació Ciutadana, que incorpora canvis perquè els barcelonins puguin impulsar consultes i iniciatives populars. A més, la norma preveu la celebració d’una multiconsulta anual, la primera de les quals es farà al maig del 2018. Serà l’única que es convocarà durant aquest mandat, ja que el 2019, any electoral, no n’hi haurà. Els ciutadans, el govern o els grups municipals podran proposar els temes a tractar a la multiconsulta i el Ple donarà el vistiplau per incloure’ls-hi. Els resultats no seran vinculants jurídicament però els partits hauran de posicionar-se.

Les noves regles del joc en matèria de participació encara han de passar tràmits fins a l’aprovació definitiva. El projecte normatiu ja s’ha aprovat a la comissió de govern però ara haurà de passar per la Comissió de Presidència de l’abril i el plenari, previsiblement al juliol.

La norma també regula les iniciatives populars

Una iniciativa ciutadana podrà proposar incorporar un o diversos punts en l’ordre del dia del Consell Municipal o consells de districte, convocar un procés participatiu o celebrar una consulta popular. Segons el nou reglament, quan la iniciativa sigui d’àmbit de ciutat haurà de recopilar entre 9.000 i 15.000 signatures validades. Si la qüestió engloba l’àmbit de districte, les signatures variaran en funció del territori.

Una altra novetat que inclou el document, consensuat amb els grups municipals, entitats i plataformes, és que en la celebració de consultes no s’exigeix un mínim de participació.

“La ciutadania cada vegada té més ganes de participar”

Segons l’Ajuntament, el 80 % de la participació actual està impulsada pel consistori mentre que el 20 % restant la proposen els ciutadans. “Volem invertir aquests percentatges”, ha afirmat Gala Pin, regidora de Participació i Districtes. Segons el tinent d’alcalde de Drets Civils, Transparència i Participació, Jaume Asens, el text pretén apuntalar les bases del model de participació per “millorar la qualitat democràtica”.