Les noves regles del joc en matèria de participació encara han de passar tràmits fins a l’aprovació definitiva. El projecte normatiu ja s’ha aprovat a la comissió de govern però ara haurà de passar per la Comissió de Presidència de l’abril i el plenari, previsiblement al juliol.

La norma també regula les iniciatives populars

Una iniciativa ciutadana podrà proposar incorporar un o diversos punts en l’ordre del dia del Consell Municipal o consells de districte, convocar un procés participatiu o celebrar una consulta popular. Segons el nou reglament, quan la iniciativa sigui d’àmbit de ciutat haurà de recopilar entre 9.000 i 15.000 signatures validades. Si la qüestió engloba l’àmbit de districte, les signatures variaran en funció del territori.

Una altra novetat que inclou el document, consensuat amb els grups municipals, entitats i plataformes, és que en la celebració de consultes no s’exigeix un mínim de participació.

“La ciutadania cada vegada té més ganes de participar”

Segons l’Ajuntament, el 80 % de la participació actual està impulsada pel consistori mentre que el 20 % restant la proposen els ciutadans. “Volem invertir aquests percentatges”, ha afirmat Gala Pin, regidora de Participació i Districtes. Segons el tinent d’alcalde de Drets Civils, Transparència i Participació, Jaume Asens, el text pretén apuntalar les bases del model de participació per “millorar la qualitat democràtica”.