El degà del Col·legi d’Advocats ja va ser molt crític ara fa uns dies a BTV contra aquest projecte de llei. Segons la corporació que lidera, “no es pot tolerar” que el nou text s’apliqui sense haver dialogat amb els col·lectius de lletrats, que són els que presten aquest servei, i “els qui més bé coneixen les deficiències del sistema i les principals necessitats”. També es denuncia que el finançament públic per mantenir el sistema de justícia gratuïta “es vinculi a la recaptació per taxes judicials com a font d’ingressos per sufragar-ne el cost”. L’ICAB recorda que aquestes taxes “són un barrera per a molts ciutadans per poder reclamar justícia davant els tribunals, de manera que com a conseqüència d’aquesta mesura hi ha una justícia de rics i una altra de pobres”.