obres

L’Ajuntament de Barcelona ha suspès les obres públiques a la ciutat mentre estigui vigent l’estat d’alarma que ha decretat el Govern espanyol per combatre la propagació del coronavirus. Sí que podran continuar els treballs necessaris per mantenir les condicions de seguretat de les persones, materials i espai públic. De forma excepcional, s’autoritzarà la continuïtat d’obres que siguin declarades essencials i que suspendre-les pugui comportar perjudicis “de molt difícil reparació”.

Aquesta ordre apareix en un decret d’alcaldia que estableix mesures preventives, de protecció i organitzatives a l’Ajuntament per la crisi del coronavirus.

El decret també recull el tancament presencial dels serveis d’atenció al públic, excepte els serveis essencials o que prestin un servei públic bàsic. El personal dels serveis presencials tancats hauran de fer teletreball. L’Ajuntament preveu reforçar els serveis d’atenció telefònica i electrònica.