Les mesures preventives establertes pel Generalitat, per tal d’evitar la propagació la covid-19 també s’apliquen a vetlles i cerimònies que es fan en instal·lacions de serveis funeraris. Concretament, i com en altres activitats que aglutinen menys de 1.000 persones, es permet una assistència màxima corresponent a un terç de la capacitat que tingui l’espai. Per ajudar els familiars a gestionar aquests canvis, els serveis funeraris han ofert suport necessari a les famílies. Tot i això, asseguren que l’allau d’informació entorn de les mesures de contenció han fet que el nombre d’assistents hagi disminuït. “No ens estem trobant amb problemes d’aforament, primerament perquè el nombre d’assistents s’ha reduït i també perquè els oratoris tenen gran capacitat d’aforament” assegura Fernando Sánchez, director de comunicació del Grup Mémora. Explica també que, per norma general, les famílies entenen i coneixen les recomanacions fetes pel Govern i les segueixen “sense problemes”.

Noves tecnologies per evitar les aglomeracions en les cerimònies

El sector funerari està oferint mesures alternatives per evitar els desplaçaments, sobretot de la població més vulnerable. Concretament els tanatoris de l’empresa Mémora ofereixen un servei d’emissió i gravació en directe mitjançant el qual les persones que no hi puguin assistir poden seguir la cerimònia des de casa. Mémora assegura que en les darreres setmanes la demanda d’aquest servei, que fa temps que funciona, s’ha incrementat notòriament. A hores d’ara asseguren que en sis de cada 10 cerimònies es contracta també el servei de “streaming”.

Anul·lades les vetlles de morts per coronavirus

Aquest nou decret també suspèn totes les activitats de vetlla o memòria, tant en instal·lacions públiques com privades, de les persones que han mort per covid-19. El motiu és doble: en primer lloc, s’ha de garantir la quarantena del difunt, ja que pot seguir contagiant el virus; i per altra banda, evitar que familiars i amics es reuneixin perquè podrien haver mantingut contacte amb la víctima.