reurbanització obres Canyelles

L’Ajuntament de Barcelona ha acabat les obres de reurbanització dels interiors del barri de Canyelles, al districte de Nou Barris. L’objectiu de la reurbanització és millorar les condicions i adaptar els interiors d’illa, els carrers i les places a les circumstàncies actuals d’accessibilitat, enllumenat, materials i renovació de serveis.

La intervenció ha englobat els carrers de Miguel Hernández i d’Antonio Machado, les connexions entre tots dos carrers, la vorera i el parterre del carrer Federico García Lorca, i la vorera de la ronda de la Guineueta Vella per sobre del carrer d’Antonio Machado.

Millora en la qualitat dels espais

Els espais entre blocs del barri de Canyelles originàriament van ser traçats i urbanitzats sobre una topografia molt accidentada amb pendents superiors al 10 %. La necessitat d’instal·lar-hi escales i rampes va disminuir la qualitat dels espais.

Amb la reurbanització s’han eliminat els murs i baranes de formigó per substituir-les per elements metàl·lics transparents i talussos de jardineria amb l’objectiu de reduir l’impacte i millorar-ne la qualitat i el comportament ambiental. També s’ha millorat l’accessibilitat amb la formació d’escales, rampes i ascensors, que permeten unificar els espais i convertir les terrasses comercials en elements de l’espai públic.

Nous ascensors al barri de Canyelles

A banda s’han instal·lat dos ascensors al tram d’escales que van del carrer de Miguel Hernández al d’Ignasi Agustí per millorar l’accés als equipaments de la part superior del barri i l’accessibilitat als habitatges de la zona. Uns ascensors que entraran en funcionament properament.