Segons una enquesta de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona, el 24,4 % de la població de Barcelona es troba en situació de risc de pobresa o exclusió social. D’aquest 24,4 %, un 19,6 % viuen sota el llindar de pobresa. I el 7,5 % restant, pateixen privació material severa, és a dir, els més pobres.

A més, cal destacar un fenomen relativament nou, el de les persones que malgrat tenir una feina estan per sota el llindar de la pobresa. Segons la UGT, aquesta situació afecta una de cada set persones. Conversem amb Segundo Moyano, pedagog i professor de sociologia de l’exclusió de la UOC.