Metros al taller de TMB

Transports Metropolitans de Barcelona ha començat a adjudicar els primers encàrrecs a empreses especialitzades per resoldre la problemàtica de la presència d’amiant a la xarxa del metro. Són empreses que es dediquen tant a la detecció i l’anàlisi de l’amiant, com a la retirada o neutralització dels elements que n’estan afectats, entre els quals hi ha 93 vehicles de la flota, segons les revisions fetes per l’empresa.

En un comunicat TMB ha explicat que ja s’han adjudicat, o estan en tràmits per fer-ho, comandes per un valor de gairebé dos milions d’euros. D’aquestes, la més important és la destinada a retirar els elements afectats amb amiant, de la qual s’encarrega una empresa especialitzada i que té un cost de 800.000 euros. La segona partida de més import (400.000 euros) és la que s’ha destinat a detectar la presència de l’amiant als combois del metro, analitzar les mostres i elaborar els informes pertinents. També es destinen més de 284.000 euros a la consulta d’experts en la gestió d’instal·lacions i vehicles amb algun component afectat per amiant, un inventari exhaustiu que, segons TMB, té com a objectiu final elaborar un pla de retirada i substitució de l’amiant del metro d’acord amb “un ordre de prioritats i d’acord amb els recursos disponibles”.

Proves mèdiques a 600 treballadors del metro

D’altra banda, Transports Metropolitans ha reservat una primera partida de 200.000 euros per realitzar proves mèdiques a més de 600 treballadors de la plantilla del metro que han estat seleccionats per la seva “potencial exposició a les fibres d’amiant”.

TMB sempre ha defensat que la presència d’amiant al metro no representa cap perill per a la salut ni dels usuaris ni tampoc dels treballadors. En el cas dels vagons es tracta d’amiant no friable, és a dir, barrejat amb altres substàncies, i que, segons l’empresa, si no es manipula, no és perillós. Tot i això, el Comitè d’Empresa de TMB va demanar en el seu moment que els combois on s’havia detectat amiant fossin retirats de la circulació, i també que es fessin proves mèdiques als treballadors ja jubilats que hagin estat en contacte amb aquest material.