Renfe ha posat en marxa una prova pilot de control de l’aforament a l’estació de Rodalies de Plaça de Catalunya. A través de les càmeres de videovigilància, el sistema analitza el nombre d’usuaris en cada moment —parant especial atenció a les “hores punta”— i això permet gestionar millor els trens per evitar aglomeracions en la situació actual d’alerta sanitària per coronavirus.

El sistema, que també s’està provant a Rodalies de Madrid, es basa en l’anàlisi de les imatges de les càmeres instal·lades en les estacions. A través d’un sistema d’algorismes basats en la intel·ligència artificial, la iniciativa detecta si a les andanes es concentren massa usuaris i alerta de situacions d’aglomeració. Això permet posar mesures correctores —com per exemple, desplaçar més efectius a les zones amb major nombre de viatgers.

El projecte ja s’està desenvolupant a l’estació de Plaça de Catalunya i, en els propers mesos, s’instal·larà també a les estacions del Clot-Aragó, la Sagrera i Arc de Triomf. Quan estigui totalment implantat —entorn del mes de maig del 2021—, s’estaran analitzant les estacions més importants de Rodalies, que acumulen gairebé un milió de viatgers diaris, amb les imatges de 200 càmeres.