TMB està provant al metro de Barcelona una porta automàtica vertical a l’andana de l’estació de Can Cuiàs, a la Línia 11. S’obre com si fos una persiana, desplaçant-se cap amunt per deixar pas als usuaris que volen entrar i sortir dels combois. És un nou sistema que alternatiu a les portes horitzontals que hi ha a totes les andanes de les estacions de les línies automàtiques del metro de Barcelona, la 9, la 10 i la 11. Serveixen per separar l’andana de les vies a les línies sense conductor.

La porta vertical té l’avantatge que en permet una obertura més ampla, superior als set metres. D’aquesta manera no és necessari que els trens parin amb tanta precisió i també es pot adaptar a metros amb diverses distribucions de portes. Així, es podria combinar combois de sèries diverses, fet que ara no és possible a les línies automatitzades. A més, és un sistema més lleuger i fàcil d’instal·lar. També tenen un cost de manteniment inferior, gràcies al fet que tenen menys elements mecànics.

Prova pilot al metro de Barcelona durant sis mesos

A l’estació de Can Cuiàs, de la Línia 11, s’hi han instal·lat dos mòduls de portes automàtiques verticals. Durant sis mesos es faran proves de fiabilitat en una andana que normalment no es fa servir per al tràfic de passatgers. Si les proves són favorables, es faran també amb passatgers.

Són les primeres portes d’aquest tipus instal·lades en un metro arreu del món. No és la primera vegada que l’estació de Can Cuiàs serveix de banc de proves de nous sistemes que acaben proliferant al suburbà. De fet, va ser la primera estació, l’any 2008, que va tenir portes automàtiques a les andanes.