FGC adapta la senyalització de les estacions i els trens a les mesures d’autoprotecció davant del coronavirus. Els vestíbuls, passadissos i andanes disposen de marques a terra que indiquen els passatgers quina és la distància mínima que han de mantenir amb la resta de passatgers. Tal com ja es va fer al servei de Rodalies de Renfe, s’han senyalitzat els espais més concorreguts, com davant de les màquines de venda de bitllets i en els accessos a les validadores. També se senyalitzarà la distància de seguretat a les andanes mentre s’espera el tren i es col·locaran fletxes en el paviment per facilitar els moviments amb seguretat dels usuaris.

andana FGC senyalitzacio coronavirus

Segons els responsables de FGC, la mesura vol garantir la mobilitat segura dels usuaris  davant del progressiu increment de demanda durant les properes fases de desescalada, que implicaran un increment d’utilització del transport públic. A l’interior dels trens, seguint els actuals requeriments d’ocupació d’un 50 % dels seients i de dues persones per metre quadrat a les plataformes, Ferrocarrils senyalitzarà aquells seients on cal evitar asseure-s’hi i també els espais on les persones s’hi han d’estar dretes.

distancia seients vagons FGC coronavirus

Recordatoris de l’ús de mascareta i higiene de mans

Ferrocarrils també ha informat que a estacions i trens es recordarà als usuaris l’ús obligatori de mascareta quan s’utilitzi el transport públic, mantenir la distància de seguretat amb les altres persones, respectar l’ocupació dels seients i evitar les hores punta i les aglomeracions. També instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic en els accessos de les principals estacions per garantir una bona higiene de mans.