trastos vells

L’Ajuntament de Barcelona reactiva la recollida de trastos vells i residus voluminosos a partir de dilluns, 18 de maig. El servei es va interrompre amb l’inici del confinament pel coronavirus i tornarà a entrar en funcionament una setmana després que ho fessin els punts verds, actius des de l’11 de maig.

Com fins ara, qui tingui mobles o trastos vells per llençar, els haurà de baixar entre les 20 h i les 22 h a la vorera, sense tallar el pas als vianants. Aquesta operació s’ha de fer el dia que tingui assignada cada zona de la ciutat (es pot consultar al web municipal). No s’hi pot deixar runa, escombraries, roba, vidres ni electrodomèstics.

Desconfinament progressiu de la recollida de residus

Més enllà de la recollida de trastos, els serveis de neteja de Barcelona van recuperant una certa normalitat progressivament. Els últims dies, l’Ajuntament ha ampliat fins al 75 % els equips de neteja de carrers, fins al 50 % els de pintades, i ja s’han reactivat els punts verds.

escombraries rebuig

Pel que fa a la recollida de residus, el consistori ha explicat que durant el confinament s’ha reduït un 9 % la quantitat de deixalles dels particulars, i un 46 % la dels comerços. En total, el rebuig ha disminuït un 13 % i l’orgànic, un 5 %, mentre que el paper i cartró han augmentat un 5 %, i els envasos, un 9 %.