preu bitllet senzill 1 2 3 4 5 6 zones 2024

La majoria de persones usuàries del transport públic de Barcelona són dones. Segons ha informat TMB, al metro, representen un 60 % del passatge, mentre que al bus, la xifra s’enfila fins al 68 %. Pel que fa al perfil d’usuàries, majoritàriament són dones residents a la ciutat, de fins a 45 anys i treballadores. Són dades que es desprenen de l’Estudi de Percepció del Client que ha fet TMB durant el 2023.

Les dones, més partidàries del transport públic

Segons les darreres enquestes de mobilitat, a més, les dones són més partidàries de fer servir el transport púbic per moure’s per la ciutat. Un 18 % de les ciutadanes ho fan i la xifra baixa fins a l’11 % en el cas dels homes. Els desplaçaments de les dones estan associades a les tasques amb la unitat familiar, mentre que en el cas dels homes, tenen a veure en l’àmbit laboral. Prop d’un 26 % de les usuàries asseguren que fan servir metro i bus per fer compres quotidianes, acompanyament de familiars o gestions personals. Pel que fa als homes, el percentatge cau al 21 %.

Es dupliquen les conductores al bus

TMB també ha facilitat dades sobre la presència femenina a la plantilla de l’empresa. Durant la darrera dècada gairebé s’han duplicat el nombre de dones al bus: s’ha passat de les 290 conductores a les 525 actuals. Ara bé, només representen un 11 % del total de la plantilla, que és de 4.856 persones. Pel que fa al metro, actualment hi treballen 6.920 homes (el 77,6 %) i 2.002 dones (un 22,4 %).

En aquest sentit, la presidenta de TMB, Laia Bonet, afirma que cal seguir treballant per augmentar la presència de dones. En les convocatòries actuals per ampliar la borsa actual de conductors i conductores, s’ha fet una reserva de quota del 40 %.

Coincidint amb el 8-M, TMB ha volgut homenatjar la plantilla femenina amb l’obra artística ‘Les dones que ens mouen’, de la muralista Andrea Michaelsson i que està instal·lada al vestíbul de l’estació d’Universitat de l’L2.