motos

Segons ANESDOR, Barcelona se situa com la ciutat més important de l’estat i també d’Europa en el parc de motos. Actualment hi ha registrades administrativament un total de 293.786 motos. A la província de Barcelona és on es concentren més vehicles de dues rodes, tant que suposa un 80,2 % de tot el mercat català. És per això que el sector té una reclamació a fer: el dèficit de pàrquing de motos que hi ha a la ciutat, tenint el compte que el 25 % dels vehicles que hi circulen són motos. Els que hi ha actualment creuen que són insuficients.

Catalunya és la primera comunitat autònoma en la venda de motos, al davant d’Andalusia i Madrid, ha explicat José Maria Riaño, secretari general d’ANESDOR.

motos circulant per la ciutat

Menys matrícules de motos i més de ciclomotors

A la província de Barcelona es van matricular durant el 2017, 33.172 unitats -tant de motos com de ciclomotors- i suposa un 15,2 % menys que el 2016, quan es van matricular fins a 39.102 vehicles. En el mercat únicament de motos, durant el 2017 es van matricular 37.016 unitats, un 16, 2 % menys que l’any anterior. Això ha passat per un canvi en la normativa europea de gasos contaminants, que ha provocat que les empreses que venen motos s’hagin tret de sobre els estocs de vehicles més perjudicats per la llei.

En canvi, el mercat de ciclomotors va tancar el 2017 amb 4.361 unitats matriculades, amb un creixement del 24 % respecte el 2016. Això ha passat perquè la llei europea encara no s’ha aplicat en aquest tipus de vehicles. La previsió de cara al 2018 és que hi hagi un lleugera recuperació de les matriculacions a la ciutat i, en general, a tot l’estat. Ja fa uns anys enrere el Gremi del Motor va demanar un pla d’ajudes per intentar recuperar el descens en la venda dels vehicles de dues rodes. Va ser l’any 2013 quan es va demanar un pla PIVE per a les motos.

El mateix Riaño ha reclamat que durant els episodis d’alta pol·lució les motos quedin excloses de la normativa, perquè són vehicles que contaminen menys.