Ja està tot a punt perquè aquest dilluns, 4 de març, comencin les obres a la superilla del Farró. L’actuació arriba gairebé amb un any de retard i duraran uns tres mesos, de manera que s’espera que estiguin enllestides abans de l’estiu. Es tracta d’una de les sis propostes guanyadores dels pressupostos participatius al districte de Sarrià – Sant Gervasidesprés d’anys de peticions del veïnat.

12 cruïlles i la plaça de Sant Joaquim

Una de les principals intervencions es farà a la plaça de Sant Joaquim. S’ampliarà l’espai per als vianants i es renovarà el mobiliari urbà. També s’instal·larà una pilona i es delimitarà una zona de càrrega i descàrrega amb l’objectiu d’endreçar les mercaderies de comerços a la zona.

La intervenció més visible es farà en una dotzena de cruïlles del Putxet i el Farró. Cal recordar que, tècnicament, no serà exactament una superilla com la del Poblenou o el Consell de Cent, sinó un seguit d’intervencions per reduir el trànsit de vehicles al barri, sovint emprat com a drecera i prioritzar el pas dels vianants.

Cruïlles elevades i voreres passants

Entre les diferents novetats, s’hi faran cinc voreres passants, és a dir, cruïlles en què els panots de la vorera envaeixen la calçada i es troben al mateix nivell. Els vehicles han de salvar el desnivell a través de guals, amb l’objectiu de reduir-ne la velocitat. On s’ubicaran?

 • Carrer de Saragossa amb la ronda del General Mitre.
 • Carrer de Guillem Tell amb el carrer de Saragossa.
 • Carrer de Guillem Tell amb el carrer de Lincoln.
 • Carrer de Balmes amb el carrer de Sant Hermenegild.
 • Carrer de Balmes amb el carrer del Francolí.

D’altra banda, s’hi faran sis cruïlles elevades. A diferència de les voreres passants, el terreny de la calçada es manté, però està elevat al mateix nivell que les voreres en les interseccions dels carrers i els passos de vianants.

 • Carrer de Saragossa amb el carrer de Septimània.
 • Carrer de Saragossa amb el carrer de Sant Hermenegild.
 • Carrer de Saragossa amb el carrer del Francolí.
 • Carrer de Sant Hermenegild amb el carrer de la Gleva.
 • Carrer de Sant Hermenegild amb el carrer de Sant Guillem.
 • Carrer de Pàdua amb el carrer de Ríos Rosas.

A més, també es farà una petita intervenció a la cruïlla del carrer de Pàdua amb Saragossa. Tot i que es mantindran la calçada i una de les voreres actuals, que es troben a diferents nivells, s’hi faran millores d’accessibilitat i s’introduirà nova senyalització per regular el trànsit.

Sis fases d’obres per fer la superilla del Farró

Les obres es diferenciaran en sis fases. Cadascuna tindrà una durada aproximada de dues setmanes i implicaran diversos talls de trànsit i alteracions en el recorregut del bus de barri. Segons fonts municipals, el pas dels vianants i l’accés als comerços quedarà garantit en tot moment.

 • 1a fase: carrer de Pàdua amb Ríos Rosas. Des del 4 de març fins a la segona quinzena de mes.
 • 2a fase: carrer de Sant Hermenegild, entre Gleva i Sant Guillem. També comença el 4 de març.
 • 3a fase: carrer de Saragossa amb Pàdua. S’inicia el 18 de març.
 • 4a fase: carrer de Saragossa amb ronda del General Mitre. S’hi actuarà des de principis d’abril.
 • 5a fase: carrer de Saragossa, entre Sant Hermenegild i Septimània. Des del 28 de març fins a mitjans d’abril.
 • 6a fase: carrer de Saragossa amb carrer del Francolí. Des de l’11 d’abril fins a finals de mes.